Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy se řídí platným Obchodním zákoníkem České Republiky.

Ve třetí části tohoto zákoníku Obchodní závazkové vztahy jsou vymezena práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Zejména:

 • povinnosti prodávajícího
 • doklady vztahující se ke zboží
 • množství, jakost, provedení a obal zboží
 • problematika vad zboží
 • záruka za jakost
 • nároky z vad zboží
 • nabytí vlastnického práva
 • povinnosti kupujícího
 • nebezpečí škody na zboží
 • uchování zboží
 • koupě na zkoušku

Úplné znění Kupní smlouvy z Obchodního zákoníku ČR je v příloze Kupní smlouva